Realizacja Programu
“Współpraca”

W ramach grupy operacyjnej OVADOG, nasza firma realizuje część projektu pt. “Komercjalizacja innowacyjnych produktów z mącznika młynarka o podwyższonej wartości odżywczej jako efekt zrównoważonej środowiskowo produkcji rolniczej.”
Program “Współpraca” jest przyznawany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Umowa o przyznaniu pomocy została podpisana 23.03.2023. Koniec projektu planowany jest na 31.12.2024.

We use cookies to give you the best experience. Cookie Policy