Larwy Omega3

Żywe larwy mącznika młynarka (Tenebrio molitor) o zwiększonej zawartości kwasów tłuszczowych n-3 hodowane są na specjalnie przez nas komponowanych paszach. Nasze larwy są bezpieczne i regularnie poddawane analizom na zawartość drobnoustrojów i pasożytów.

Opracowana przez nas technologia chowu umożliwia nam zwiększenie zawartości kwasów tłuszczowych Omega 3 w larwach blisko siedmiokrotnie. Larwy mogą być wykorzystywane do skarmiania wielu gatunków zwierząt: ptaki, ryby, gady jak i inne zwierzęta towarzyszące. Larwy odsiewane są maszynowo, dzięki czemu nie posiadają dodatkowych zanieczyszczeń.

We use cookies to give you the best experience. Cookie Policy