Mącznik Omega3

Larwy Omega3

Żywe larwy mącznika młynarka (Tenebrio molitor) o zwiększonej zawartości kwasów tłuszczowych n-3 hodowane są na specjalnie przez nas komponowanych paszach. Nasze larwy są bezpieczne…

We use cookies to give you the best experience. Cookie Policy

Larwy Omega3

Żywe larwy mącznika młynarka (Tenebrio molitor) o zwiększonej zawartości kwasów tłuszczowych n-3 hodowane są na specjalnie przez nas komponowanych paszach. Nasze larwy są bezpieczne…

Product description